Політика конфіденційності

Коли ви створюєте замовлення або користуєтесь Веб-сайтом, ми обробляємо ваші персональні дані згідно з Політикою конфіденційності, положення якої викладені нижче. Тому вам необхідно надати згоду на обробку персональних даних та підтвердження, що ви ознайомилися з нашою Політикою конфіденційності.

Ця Політика конфіденційності охоплює питання збору, використання, розголошення, передачі та зберігання Вашої особистої інформації.

Будь ласка, переконайтесь, що ви ознайомились із нашими правилами конфіденційності та зв'яжіться з нами, якщо у Вас виникли запитання з цього приводу.

1. Визначення термінів

Для того, щоб ви розуміли як оброблятимуться Ваші дані, спочатку ми пояснимо терміни, що використовуються у цій Політиці:

2. Загальні положення

2.1 Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних Користувача.

2.2 Користувач, здійснивши реєстрацію на Веб-сайті або здійснивши замовлення на Веб-сайті, вносячи при цьому свої Персональні дані та/або надаючи ці Персональні дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках Веб-сайту використовуючи будь-яку частину Веб-сайту та/або, шляхом надання згоди – активував кнопку «зареєструватися» та/або активував (натиснув) кнопку «оформити замовлення» через форму Веб-сайту (галочка) та/або активував (натиснув) кнопку «залишити відгук» через форму Веб-сайту, висловлює свою згоду з положенням даної Політики та надає Володільцю, зокрема, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, доставку, дозвіл на обробку власних Персональних даних.

2.3 Користувач може надавати Персональні дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Веб-сайті або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Володільця, або Персональні дані можуть надаватися із інших джерел, наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.

2.4 Користувач не має право використовувати Веб-сайт, якщо він не погоджується з умовами даної Політики. Користувач визнає, що у випадку його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх Персональних даних треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Персональних даних Користувача. Володілець не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

3. Які дані ми збираємо?

3.1 Коли Ви зв'язуєтесь з нами, використовуючи будь-які засоби комунікації, у тому числі, але невиключно: електронна пошта, факс, телефон, соціальні мережі, за допомогою онлайн-форми, розміщеної на Веб-сайті, надсилаєте нам різні файли, або укладаєте угоди з нами, ми можемо збирати Ваші персональні дані, у тому числі:

3.2 Володілець також може обробляти Персональні дані за допомогою наступних технологій:

4. Політика використання файлів cookies

4.1 Ми використовуємо файли cookie для забезпечення можливості Вашої авторизації на Веб-сайті, аналізу роботи Веб-сайту, відстеження діяльності Користувачів на Веб-сайті, збору даних трафіку та для досягнення інших законних цілей.

4.2 Більшість Веб-браузерів автоматично використовують файли cookie, надаючи при цьому користувачам можливість керувати цим процесом шляхом їх блокування або видалення. Інструкції з блокування або видалення файлів cookie можна знайти в налаштуваннях конфіденційності або довідковій документації кожного веб-браузера.

5. Використання і цілі обробки Персональних даних

5.1 Володілець використовує та здійснює обробку Ваших Персональних даних в наступних цілях:

5.2 Володілець не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.

5.3 Строки обробки та зберігання Персональних даних визначаються виходячи із цілей обробки Персональних даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

6. Умови надання доступу до Персональних даних

6.1 Володілець здійснює обробку Персональних даних на законній та справедливій основі: Персональні дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:

6.2 Володілець залишає за собою право у відповідності із вимогами діючого законодавства України здійснювати обмін Персональними даними з органами державної влади з метою: попередження шахрайства; врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які є/можуть стати причиною порушення діючого законодавства, а також у випадку виявлення Володільцем неправомірних дій Користувача та/або отримання претензій, скарг, звернень третіх осіб.

7. Як змінити/видалити Персональні дані або відкликати згоду

7.1 Користувач в будь-який момент може змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, або відкликати згоду на обробку Персональних даних відправивши повідомлення на електронну адресу: studio@wallart.ua або поштову адресу: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська 15/15.

7.2 Після отримання такого повідомлення обробка Персональних даних Користувача буде припинена, а його Персональні дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності із діючим законодавством України.

7.3 Володілець здійснює обробку та зберігання Персональних даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці на протязі всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останнього замовлення Користувача на Веб-сайті.

8. Захист Даних

8.1 Володілець дуже серйозно ставиться до захисту Ваших Персональних даних. Ми захищаємо Ваші Персональні дані різними способами з метою збереження конфіденційності та цілісності, запобігання несанкціонованому використанню або розголошенню Ваших Персональних даних та захисту Ваших персональних даних від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення, зміни та знищення.

8.2 Володілець, при обробці Персональних даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Персональних даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

8.3 Володілець на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

9. Додаткові умови

9.1 Володілець залишає за собою право змінити умови даної Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою https://wallart.ua/doc/privacy-policy. У випадку, якщо Користувач не погоджується із змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яку дій на Веб-сайті.

9.2 Володілець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

9.3 У випадку, якщо які-небудь положення цієї Політики, включаючи будь-які пропозиції, пункт або їх частини, визнаються такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення даної Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.